Dùng WhatsApp trên máy tính

Đôi khi gõ tin nhắn dài WhatsApp trên điện thoại làm bạn mất nhiều thời gian, thay vì căng mắt đọc ký tự, bạn hãy sử dung WhatsApp trên máy tính thông qua các trình đuyệt web thông thường như:firefox, chrome, safary,…
Theo trang hỗ trợ của WhatsApp, bạn có thể sử dụng WhatsApp trên Web nếu điện thoại của bạn thỏa mãn các  điều kiện sau đây:
Android
iPhone 8.1 +
Windows Phone 8.0 và 8.1
Nokia S60, Nokia S40 EVO
BlackBerry và BlackBerry 10
whatsappweb
whatsappweb
Khi bạn đang sử dụng WhatsApp Web, điện thoại của bạn vẫn sẽ cần phải có một dữ liệu hoặc kết nối Wi-Fi. Đó là nền tảng cơ bản phản ánh các ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn. Vì vậy, nếu, ví dụ, bạn đang đi du lịch ở nước khác và điện thoại của bạn không có một kết nối, bạn sẽ không thể sử dụng WhatsApp Web.
Các bước thiết lập whatsapp trên máy tính như sau:
  1. Bạn sử dụng trình duyệt Chrome, Firefox, Opera, Safari truy cập vào địa chỉ  https://web.whatsapp.com.
  2. . Bạn sẽ thấy một mã QR cho bạn để quét với các ứng dụng điện thoại WhatsApp. Ngay dưới mã, bạn sẽ thấy hướng dẫn cho các nơi tùy chọn quét đó nằm trong các ứng dụng. Ví dụ, trong các ứng dụng iOS, vào cài đặt, sau đó WhatsApp Web.
  3. Sau khi quét mã, tin nhắn WhatsApp của bạn sẽ hiển thị trên điện thoại của bạn và trong trình duyệt. Kết nối Wi-Fi là không cần thiết cho điện thoại của bạn, nhưng WhatsApp khuyến cáo để cắt giảm số lượng dữ liệu di động được sử dụng bởi điện thoại của bạn.

Giao diện  WhatsApp web tương tự như điện thoại di động, chỉ khác là màn hình hiển thị rộng hơn. Bạn vẫn có thể gửi biểu tượng cảm xúc (emoji), hình ảnh và ghi chú bằng giọng nói, xem danh sách liên lạc của bạn, và nhận được thông báo trên máy tính.

Lưu ý:

Bạn nên thiếp lập mật khẩu cho máy tính để tránh trường hợp bạn rời khỏi máy mà vẫn đang đăng nhập vào WhatsApp . Như vậy người khác có thể mở whatsapp trên máy tính của bạn, như vậy thì thật không hay chút nào.