Khắc phục lỗi mở file nén “the archive is either in unknown format or damaged”

Bạn giải nén file nén tải về bằng WinRAR và gặp lỗi the archive is either in unknown format or damaged. Mặc dù đã sửa bằng nhiều cách vẫn không được. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi trên.

Bạn giải nén file nén tải về bằng WinRAR và gặp lỗi the archive is either in unknown format or damaged. Mặc dù đã sửa bằng nhiều cách vẫn không được. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi trên.

NGUYÊN NHÂN CỦA LỖI THE ARCHIVE IS EITHER IN UNKNOWN FORMAT OR DAMAGED:

– Lỗi này có thể là do trong quá trình nén file đã bị lỗi dẫn đến tập tin nén bị mất một phần dữ liệu.
– Do người dùng sử dụng phần mềm hỗ trợ download là IDM tải nhiều file trong cùng một lúc. Dẫn đến việc công cụ này tải thiếu tập tin của file nén.
– File nén bị dính virus hoặc các phần mềm dộc hại khác.
Để khắc phục lỗi trên, bạn có thể sử dụng cách sau:
Giải nén tập tin bị lỗi bằng cách sử dung các công cụ khác như PAR, Winzip, 7-Zip.