Mở file RAW CR2

Rất nhiều bạn mới sử dụng các dòng máy ảnh bán chuyên nghiệp và máy cơ sau khi chụp ảnh xong sẽ thấy máy sinh ra 2 file ảnh có đuôi .jpg và .cr2 nhưng không thể mở được file đuôi .cr2. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu nguyên