Thiết kế iPhone 7 và 7 Plus đã dần lộ diện

Nguồn Cnet.com